Menu

A A A  | ☾ 

27. MAREC

27. MAREC

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

Jej meno má latinský pôvod a znamená „madam“. Svätica z gréckeho Solúna bola otrokyňou u manželky vojenského dôstojníka. Jej pani bola Židovka a volala sa Pautilla, alebo podľa Ada von Vienne, Plautilla. Niektoré životopisné legendy jej paniu opisujú ako pohanskú vdovu. Keď sa pani dozvedela, že jej otrokyňa Martóna je kresťankou, začala ju týrať až kým Matróna nezomrela. Presnejšie údaje o čase jej mučeníctva nie sú známe. V Solúne biskup Alexander, alebo Demeter, vybudoval chrám zasvätený dnešnej svätici, svätej Matróne. Pri jej hrobe sa vraj udiali početné zázraky.

Pridaj komentár