Menu

A A A  | ☾ 

27. SEPTEMBER

27. SEPTEMBER

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci.
Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nádherná armáda“. Dnešný mučeník trpel za vlády cisára Diokleciána spoločne s ďalšími 49 vojakmi. Grécke miney uvádzajú, že pochádzal z Chalcedónu a jeho predkovia, z ktorých jeden bol prítomný pri ukrižovaní, prijali vieru od apoštolov. Osobný príklad vojaka Kallistrata posmelil aj ďalších vojakov vyznať kresťanskú vieru. V Ríme ich po mučení rozštvrtili. Kallistratov kláštor v Konštantínopole je však zasvätený inému rovnomennému svätcovi.