Menu

A A A  | ☾ 

28. NOVEMBER

28. NOVEMBER

Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový.
Svätý mučeník Irenarch.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Predstavený kláštora a mučeník prvého obdobia obrazoborectva sa narodil okolo roku 713 v Konštantínopole. Štefan vstúpil do kláštora svätého Auxencia pri Nikomédii a stal sa neskôr jeho predstaveným. Za cisára Konštantína V. sa stal vodcom ikonám priaznivo naklonenej opozície. Spoločne ho s asi 300 mníchmi uvrhli do väzenia. Po 11 mesačnom väznení ho pouličná zberba týrala, zavraždila a zhanobila jeho telo. Svätý Štefan Nový zomrel ako mučeník 28. novembra 764. Jeho pozostatky neskôr preniesli do Diovho kláštora v Konštantínopole. Diakon Štefan z chrámu Hagia Sofia vytvoril v roku 808 v rétorickom štýle jeho životopis, ktorý je najlepším prameňom pre poznanie prvého obdobia obrazoboreckého sporu.

Tropár, 4. hlas: Póstničeski predpodvizávsja na horí, úmnaja vrahóv opolčénija vseorúžijem krestá pohubíl jesí, vseblažénne, páki že ko stradáľčestvu múžeski vooružílsja jesí, ubív Koproníma mečém víry: i oboích rádi vinčálsja jesí ot Bóha, prepodóbnomúčeniče Stefáne prisnopámjatne.

Tropár, 4. hlas: V pôstoch na hore si sa vopred pripravil a prezieravé útoky nepriateľov si rozdrvil nesmiernou zbraňou kríža, preblažený. K utrpeniu si sa odvážne vyzbrojil znova, aby si zničil Kopronima mečom viery. Kvôli obom trápeniam si bol korunovaný od Boha, vždy spomínaný prepodobný mučeník Štefan.CSsRVečierne

Kondak, 3. hlas: Podoben: Déva dnés: Iz neplódna, prepodóbne, kórene vozrasté vítv, pervostradáľcu tezoimeníte, monáchov nastávnik velík, ótče, javílsja jesí, i járosti ne ubojávsja carjá, ne choťášča Christóv čestvováti óbraz: sehó rádi skončávsja, múčeničeskij vinéc prijál jesí, Stefáne.

Kondak, 3. hlas: Podoben: Déva dnés: Vyrástol si ako vetva z neplodného koreňa, prepodobný, pomenovaný po prvom mučeníkovi. Bol si veľkým vychovávateľom mníchov, otče, nenaľakal si sa cisárovho hnevu, ktorý si nechcel uctiť Kristovu ikonu. Preto si bol zabitý a prijal si mučenícky veniec, Štefan.preklad:Dominik Gromoš

 

Svätý mučeník Irenarch

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „mierumilovný“. Irenarch pochádzal z arménskej Sebasty a žil v čase vlády cisára Diokleciána. Ako mladík vraj slúžil vo väzniciach kresťanom, ktorí sa pripravovali na mučenícku smrť. Keď sa raz stal svedkom mučenia siedmich odvážnych žien, posmelený ich svedectvom vyznal vieru, podstúpil mučenie a spolu s nimi ho sťali. Svätý mučeník Irenarch zomrel v roku 303.