Menu

A A A  | ☾ 

28. SEPTEMBER

28. SEPTEMBER

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón.
Svätý Václav, české knieža.
V tento deň sa oslavuje zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „štedrý“. Predstavený a zakladateľ viacerých mníšskych kolónií v Palestíne pochádzal, podľa vlastnej biografie z mesta Ikonion, v súčasnosti mesto Konya v juhozápadnom Turecku. V jeho rodisku ho pre kresťanskú vieru za vlády cisára Aureliána kruto mučili a väznili až do smrti cisára. Po oslobodení sa vybral do Palestíny. Počas púte do Jeruzalema ho zajali zbojníci. Z jaskyne, v ktorej sa zázračne vyslobodil z rúk zbojníkov, spravil Pharanskú lavru. Zbojníci sa vraj otrávili jedom hada, keď počas ich neprítomnosti vstrekol jed do nádob s vínom. Charitón neskôr založil aj Lavru Duha pri Jeruzaleme a Lavru Suha pri Jerichu. Prepodobný otec a vyznávač Charitón zomrel v pokročilom veku okolo roku 350. Rímske martyrológium jeho meno nespomína.

Tropár, 8. hlas: Prepodobný otec Charitón, * prúdy tvojich sĺz splývali so slovami vyznania, * keď si sa v duchovnom kúpeli zbavil svojich hriechov * a s čistou dušou predstúpil pred trón Všemohúceho. * Keď si dnes pripomíname tvoju pamiatku, * pros za nás Krista Boha, * aby tvoje oslávenie prispelo k spáse našich duší.
Kondák, 2. hlas: Naplnený Božou múdrosťou * poznal si radosť zo sebazaprenia * a dokázal si krotiť žiadosti tela. * Vyrástol a zakvitol si vo viere * ako strom života, zasadený uprostred raja, * otec Charitón, plný svätosti.

Svätý Václav, české knieža

Tropár, 4. hlas: Predivné knieža českej krajiny, * rozmnožil si pravoverné dedičstvo blaženej Ľudmily. * Vzor skromnosti, pokory, múdrosti a nebojácnosti. * Po celý život si zachoval vernosť Kristovým prikázaniam * a upevňoval si pravú vieru v pohanskom prostredí. * Preto si prijal korunu slávy od Kráľa kráľov. * Aj teraz poskytuješ oporu veriacim celého sveta. * Svätý Václav, pros najláskavejšieho Boha, * aby svetu udelil pokoj * a spasil naše duše.
Kondák, 1. hlas: Spolu s anjelskými zbormi stojíš pred Bohom, Václav, blažené knieža, * a tešíš sa z božskej a nevýslovnej krásy. * Odtiaľ čerpáš blahodarné dary zázrakov * a poskytuješ uzdravenie všetkým, * čo sa s vierou k tebe utiekajú.