Menu

A A A  | ☾ 

29. APRÍL

29. APRÍL

Deviati svätí mučeníci z Kyzika.
Prepodobný Memnón Divotvorca.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Deviati svätí mučeníci z Kyzika

Kizikos bolo mesto, ktoré sa nachádzalo na južnom pobreží Marmarského mora. V tomto meste za svoju vieru položili životy Theognides, Rúfus, Antipater, Theostichus, Artemas, Magnus, Theodotus, Thaumasius a Filemón. O ich pôvode, rode, ako aj čase ich umučenia neexistujú overené správy. Všetci vraj zomreli spoločne sťatím.Grécke životopisy datujú čas ich smrti do konca tretieho storočia.

Prepodobný Memnón Divotvorca