Menu

A A A  | ☾ 

29. NOVEMBER

29. NOVEMBER

Svätý mučeník Paramon.
Svätý mučeník Filumen.
Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý mučeník Paramon

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „vytrvalosť, stálosť“. Paramon je svätcom z tretieho storočia. O jeho živote chýbajú isté biografické údaje. V oblasti Bitýnie, východne od Konštantínopolu, zomrel ako mučeník s ďalšími spoločníkmi vo viere v roku 250 za vlády cisára Décia.

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 4. hlas: Terpíniem božéstvennych poveľínij, očístil jesí dúšu ot skvérny, i ko stradáľčeskomu dostíhl jesí soveršéniju: žréti bo kumírom otréklsja jesí preléstnym, i podražája Christá, kopijém zaklán býl jesí: no priľížno molí o míri, vseblažénne Paramóne.

Kondak, 4. hlas: Očistil si si dušu od škvrny vytrvalosťou v Božích prikázaniach a došiel si až k mučeníckemu zavŕšeniu, odmietol si obetovať klamným modlám a napodobňujúc Krista bol si prebodnutý kopijou, preto sa vrúcne prihováraj za svet, preblažený Paramon.preklad:Michal Ondovčák

 

Svätý mučeník Filumen

Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh drží“. Pustovník z 5. storočia žil na vrchu Latrum v Kárii. Zvykne nosiť prívlastok Klimak – Rebrík, pretože ho v závere svojho vrcholného diela, v nadväznosti na biblický príbeh o Jakubovom sne, spomína Ján Klimak.