Menu

A A A  | ☾ 

30. APRÍL

30. APRÍL

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

 Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Meno Jakub má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“. Podľa biblických správ je Jakub synom rybára Zebedeja a Salome (Mk 15,40; Mt 27,56) a starší brat evanjelistu Jána. Obaja boli Ježišom povolaní spolu za učeníkov (Mt 4,21). Spoločne s Petrom patrili obaja bratia, ktorých pre ich búrlivú povahu nazývali „Synovia hromu“ (Mk 3,17), k Ježišovým najbližším apoštolom (Mk 5,37; 9,2; 14,33). Okolo Veľkej noci v roku 44 podstúpil Jakub ako prvý z Dvanástich za vlády Herodesa Agrippu I. mučenícku smrť. Podľa správy Klementa Alexandrijského sa vraj počas popravy svätého Jakuba jeden z jeho prenasledovateľov obrátil a stal sa jeho spolumučeníkom. Na predpokladanom mieste Jakubovho umučenia vznikol v Jeruzaleme jemu zasvätený chrám. Názor, že Jakub ohlasoval evanjelium v Španielsku a bol tam pochovaný, sa objavil až v 7. storočí. Starošpanielske, starogalské a rímske pramene, najmä Julián z Toleda (+686), nič o Jakubovi a Španielsku neuvádzajú.

Tropár, 3. hlas: Svätý apoštol Jakub, * Kristus si ťa vybral za svojho učeníka * ako brata Jána, ktorého veľmi miloval. * Vypros svojim ctiteľom odpustenie hriechov * a našim dušiam veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas: Keď si počul hlas Boží, * ktorý ťa povolal za apoštola, * opustil si milovaného otca * a odišiel si za Kristom spolu so svojím bratom Jánom. * Stal si sa hodným vidieť aj Pánovo premenenie na hore Tábor, * slávny apoštol Jakub.