Menu

A A A  | ☾ 

30. JÚL

30. JÚL

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí apoštoli Sílas, Silván a spoločníci

Meno Silas má hebrejský pôvod a znamená „malý“ a meno Silván má latinský pôvod a znamená „les“. Sílas bol podľa Skutkov apoštolov váženým, prorocky nadaným členom prvotnej cirkvi v Jeruzaleme a rímskym občanom. Spoločne s Júdom Barnabášom priniesol do Antiochie závery apoštolského koncilu. Podľa jednej textovej redakcie bol Sílas zakrátko opäť v Antiochii, čo viedlo k názoru, že ide o dve rôzne osoby. Z Antiochie Pavol zobral Sílasa so sebou ako spoločníka a spolupracovníka na svojej druhej misijnej ceste do Malej Ázie, Filíp, Solúna, Beroy a Korintu. Tak sa stal spoluzakladateľom kresťanského spoločenstva v Korinte a podľa katolíckej tradície ako Silván spoluodosielateľom oboch listov Solúnčanom. Neskôr sa spomína ako spoluautor Prvého Petrovho listu. Silván bol doručiteľom a pravdepodobne aj spoluautorom Prvého Petrovho listu. 18. kapitola Skutkov apoštolov naznačuje, že sám ostal a pracoval v Macedónsku a v Korinte. Podľa gréckych synaxárov bol Silván biskupom v Solúne, kde zomrel ako mučeník. Neďaleko Nag Hammadi bol objavený po koptsky napísaný spis zo začiatku 3. storočia „Náuky Silvána“.