Menu

A A A  | ☾ 

30. MÁJ

30. MÁJ

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „veselý“. Prepodobný Izák pochádzal zo Sýrie. Ako pustovník prišiel okolo roku 378 do Konštantínopolu. Tam opakovane vystupoval proti ariánsky naladenému cisárovi Valensovi. Varoval ho, že ho postihne nešťastie, ktoré sa aj dostavilo. Ešte v tom istom roku utrpel v bitke pri Adrianopolise porážku, pri ktorej ho zabili. Jeho nástupca cisár Teodózius si Izáka veľmi vážil. V tom čase Izák stále býval v skromnej chatrči pred bránami mesta. V roku 381 alebo 382 založil v Konštantínopole prvý kláštor, ktorý pomenoval podľa svojho žiaka a nástupcu Dalmata. Neskôr Izák založil aj ďalšie kláštory a začiatkom 5. storočia bol predstaveným už 100 mníchov. Prepodobný otec Izák zomrel okolo roku 424. Spomínaný Dalmatov kláštor v 12. storočí premenili na ženský kláštor.