Menu

A A A  | ☾ 

30. MAREC

30. MAREC

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Ján je gŕecky asketický spisovateľ zo 7. storočia. Ako 16 ročný sa stal mníchom na Sinaji. Potom nasledoval čas striedania pustovníckej a kláštornej formy života. 40 rokov žil ako pustovník, potom sa stal predstaveným kláštora svätej Kataríny na Sinaji. Aj tento kláštor opustil a odišiel do samoty. Jánovo preslávené dielo Rebrík do raja vzniklo na prosby Jána z Raithu. Je pomenované podľa Jakubovho sna. Rozdelenie na 30 stupienkov zodpovedá počtu rokov Ježišovho skrytého života. Podľa systému Evagria Pontika a zužitkovania znalostí ďalších otcov, osobnej skúsenosti a ľudovej múdrosti dáva mníchom návod ako bojovať proti zvrhlostiam a ako získať čnosti. Ku knihe je pripojená príručka pre predstaveného kláštora. Dielo sa ako na východe, tak aj na západe, často prepisovalo a komentovalo, zaoberal sa ním napríklad Eliáš Krétsky, či v roku 2009 aj pápež Benedikt XVI. Prepodobný otec Ján zomrel pravdepodobne okolo roku 649. Autorom jeho životopisu je Daniel z Raithu.

Tropár, 4. hlas: Prepodobný Ján, * ako božský rebrík sme zachovali tvoje božské dobrá, * ktoré nás vedú na nebesia. * Bol si vzorom dobrých skutkov, * preto pros Krista Boha, * aby spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas: Do výšin zdržanlivosti ťa naozaj postavil Pán * ako neklamnú hviezdu, * vedúcu správne až do končín zeme, * náš učiteľ a otec Ján.
Kondák, 4. hlas: Učenie tvojej knihy, ó, premúdry, * vždy prináša zrelé plody. * Sladkosťou napájaš srdcia tých, * čo ťa počúvajú s triezvosťou. * Lebo rebrík je miestom, * kde sa povznášajú duše zo zeme do nebies * a je miestom slávy tých, * ktorí ťa s vierou uctievajú.

Pridaj komentár