Menu

A A A  | ☾ 

30. NOVEMBER

30. NOVEMBER

Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

Tropár, 4. hlas: Jáko apóstolov pervozvánnyj i verchóvnaho súščij brát Vladýci vsích, Andréje, molísja, mír vselénňij darováti, i dušám nášym véliju mílosť.

Tropár, 4. hlas: Andrej, vlastný brat svätého Petra, teba prvého povolal Pán do zboru apoštolov. Pros vrúcne nášho Vládcu, aby daroval svetu pokoj a našim dušiam veľkú milosť.

Kondak, 2. hlas: Podoben: V molítvach: Múžestva tezoimenítaho Bohohlahóľnika, i cérkve vozsľídovateľa verchóvnaho, Petróva sródnika voschválim: zané jákože drévle semú, i nýňi nám vozzvá: priidíte, obritóchom želájemaho.

Kondak, 2. hlas: Podoben: V molítvach: Oslávme veľkého hlásateľa právd Božích, vlastného brata Petrovho, ktorého povolal Pán ako prvého z apoštolov, aby aj nám ako Petrovi, oznámil radostnú zvesť: „Našli sme očakávaného.” Hore srdcia