Menu

A A A  | ☾ 

31. AUGUST

31. AUGUST

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Chalkopratii.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Chalkopratii

Podľa legendy, apoštoli po smrti Presvätej Bohorodičky pochovali jej telo v Getsemanskej záhrade. Po troch dňoch stráženia pri hrobe sa zjavil Ježiš a opýtal sa apoštolov, čo má urobiť. Tí ho podľa legendy prosili, aby Máriu vzkriesil a posadil ju po svojej pravici. A zakrátko sa zjednotila duša s telom a Mária bola vzatá do neba. Ako legenda ďalej pokračuje, Tomáš znova nebol prítomný, a tomu, že Mária bola vzatá do neba, neveril. Keď však otvoril hrob, aby uvidel Máriino telo, našiel ho prázdny. Ako dôkaz telesného nanebovstúpenia spadol z neba pás Presvätej Bohorodičky. Toľko legenda. Máriin pás uchovávali najprv v Jeruzaleme. Okolo roku 400 ho preniesli do Konštantínopolu, kde ďalších 400 rokov spočíval v blachernskom chráme. Tam sa, okrem pásu, nachádzalo aj Máriino rúcho. Na ikonách sa dnešný sviatok uloženia pásu často znázorňuje spoločne so sviatkom uloženia Máriinho rúcha, ktorý si Gréckokatolícka cirkev pripomína 2. júla. Časti pásu sa neskôr dostali na horu Athos, do nemeckého Trieru a do Gruzínska.

Tropár, 8. hlas: Panenská Bohorodička, * ochrankyňa ľudského pokolenia, * darovala si svojmu mestu rúcho i svoj pás, * aby mu boli pevnou hradbou. * Ty si Krista porodila * a trvalé panenstvo si zachovala. * Skrze teba obnovil Boh prírodu. * Preto ťa vrúcne prosíme, * udeľ mier svojmu ľudu * a našim dušiam veľkú milosť.
Kondák, 2. hlas: Tvoj úctyhodný pás, Bohorodička, * čo objímal lono, v ktorom si nosila Boha, * je tvojmu mestu nedobytnou hradbou * i nevyčerpateľnou pokladnicou dobier, * ty jediná aj po pôrode vždy Panna.