Menu

A A A  | ☾ 

31. JÚL

31. JÚL

Obdobie pred sviatkom Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža.
Svätý a spravodlivý Eudokim.
(Blahoslavená Zdenka Schelingová, panna a mučenica).

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý a spravodlivý Eudokim

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „seriózny“. Eudokim je jeden z mála byzantských svätcov laikov. Narodil sa v roku 807 v Kapadócii. Pochádzal zo vznešeného rodu patricijov. Rodičia sa volali Bazil a Eudokia. Obrazoborecký cisár Teofil (829-842) ho vymenoval za prefekta tábora kapadóckej pevnosti Charsianon. Svedomite vykonával svoju prácu, staral sa o cirkev, vdovy a siroty. Svätý Eudokim zomrel ako 33-ročný v roku 840. Pri jeho telesných pozostatkoch dochádzalo k početným zázrakom a tak ich, zakrátko po jeho smrti, preniesli do Konštantínopolu, kde mu zasvätili jeden chrám. Najstaršie správy o jeho živote podávajú: grécky synaxár a cisársky menologión, autormi neskorších správ sú Simeon Methaphrastes a Konštantín Akropolita.