Menu

A A A  | ☾ 

31. OKTÓBER

31. OKTÓBER

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup.
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci.
Svätý mučeník Epimach.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Blažený hieromučeník Teodor (Romža), mukačevský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Boží sluha biskup Teodor Romža sa narodil 14. apríla 1911 v podkarpatskej obci Velikyj Byčkiv. V priebehu rokov 1930 až 1933 bol na štúdiách filozofie v Ríme, a za ďalšie 4 roky absolvoval v Ríme celé teologické štúdium, ktoré ukončil licenciátom. Krátko na to sa stal správcom farnosti Berezovo a od roku 1939 začal ako profesor vyučovať filozofiu v užhorodskom seminári. 24. septembra 1944 ho vysvätili za biskupa pre Mukačevskú eparchiu. Keď bola Červená armáda v oblasti Karpát, neúnavne bránil práva Katolíckej cirkvi. 27. októbra 1947 sa ho sovieti pokúsili zavraždiť. Ťažko zraneného ho previezli do nemocnice v Mukačeve. Tam ho otrávili. Zomrel 1. novembra 1947. V roku 2001 ho Ján Pavol II. počas svojej návštevy Ukrajiny vyhlásil v Ľvove za blahoslaveného. Nový gréckokatolícky seminár mukačevskej eparchie nosí jeho meno.

Tropár, 4. hlas: Nasledujúc nábožnú cestu apoštolov, * biskup a mučeník Teodor, * ako dobrý pastier, čo chráni Kristovo stádo, * položil si, blažený, svoju mladú dušu. * Zabili ťa zúriví bezbožníci * a ty si vstúpil do večnej radosti ozdobený ranami Krista Kráľa. * Z rúk Božieho Baránka si prijal veniec slávy. * Pros ho, mnohotrpiaci, aby spasil naše duše.
Kondák, 3. hlas: Ako kvet, čo túži po slnku, * tak si aj ty miloval slnko spravodlivosti, Krista Boha. * Ako horlivý pastier učil si nábožnosti ľud karpatskej zeme. * Vo svojom živote si prejavoval hlbokú pokoru. * Ako skala viery hatal si cestu bezbožnosti * a utrpenie až po vyliatie krvi si prijal sťa drahocennú perlu. * Pokorne a s úctou ťa, Teodor, vzývame: * Pros za nás hriešnych pred prestolom Milosrdného.

Svätí apoštoli Stachy, Amplias a spoločníci

O týchto svätých sa nám nezachovali záznamy

Svätý mučeník Epimach

O tomto svätom sa nám nezachovali záznamy