Menu

A A A  | ☾ 

Kalendár

O ZNAČKÁCH
sviatkov Pána, Bohorodičky a svätých

Je potrebné vedieť, že sviatky sú rozdelené na veľké, stredné a malé.
Veľké sú iba sviatky Krista, Bohorodičky, dva sviatky Predchodcu: Narodenie a Sťatie, oboch hlavných apoštolov, Petra a Pavla, a tieto majú značku kríž v kruhu , pričom majú celonočné bdenie a ich služba sa berie podľa predpisu.
Stredné sviatky svätých majú dve podoby, kríž s polkruhom
, tomu sa berie bdenie, pripája sa k nemu i kánon Bohorodičky na utierni podľa predpisu.
Druhý je iba kríž
. Tomu sa bdenie neberie. Na večierni, Blažený človek: prvá antifóna: a na Pane, ja volám: má svoje stichiry na 6: podľa ľubovôle aj na 8: tri čítania, (stichiry) aj na stichovnách. Na utierni polyelej a evanjelium: Kánon na 8: a veľké slávoslovie. Nasledujúca služba podľa predpisu.
Malé sviatky majú dve podoby: tri bodky v nedokončenom kruhu
. Iba ten, ktorý je červenej farby, má na večierni na Pane, ja volám: stichiry na 6: Na utierni kánon na 6, a veľké slávoslovie a nasledujúcu službu podľa predpisu. Ten, čo je čiernej farby , má na Pane, ja volám: stichiry na 6: Na utierni kánon na 6. Na liturgii podľa poriadku typikona. Tie, ktoré nemajú značku, majú stichiry na 3, kánon na utierni na 4.

MESIACOSLOV

SeptemberOktóberNovemberDecemberJanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugust

 September

1. september

Začiatok indiktu, to jest nového nového roka.
Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky Marty.
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.
Svätý mučeník Aitalas.
Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ.
Svätí mučeníci Kallist, Evod a Hermogenés, rodní bratia.
Spravodlivý Jozue, Nunov syn.

2. september

Svätý mučeník Mamant.
Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.

3. september

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup.
Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého.

4. september

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie.
Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.

5. september

Sv. prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.
Svätá spravodlivá Alžbeta.

6. september

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach.
Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.
Náš prepodobný otec Archippos.

7. september

Obdobie pred sviatkom Narodenia presvätej Bohorodičky.
Svätý mučeník Sózont.
(Svätí košickí mučeníci).

8. september

Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

9. september

Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna.
Svätý mučeník Severián.

10. september

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

11. september

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

12. september

Svätý hieromučeník Autonomos.
Zakončenie (odovzdanie) sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.

13. september

Obdobie pred sviatkom Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža.
Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.
Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

14. september

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom.

15. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Svätý veľkomučeník Nikita.

16. september

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

17. september

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

18. september

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

19. september

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

20. september

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

21. september

Zakončenie (odovzdanie) sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom.
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie jeho služba sa prekladá na 22. septembra spolu s Fókom.

22. september

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.
Svätý prorok Jonáš.
Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.

23. september

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
(Svätý Pio z Pietrelciny, kňaz).

24. september

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

25. september

Naša prepodobná matka Eufrozína.

26. september

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

27. september

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci.
Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.

28. september

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón.
Svätý Václav, české knieža.
V tento deň sa oslavuje zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.

29. september

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník.

30. september

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

 Október

1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo Sedemdesiatich.
Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

2. október

Svätý hieromučeník Cyprián.
Svätá mučenica Justína.
Svätý Andrej, blázon pre Krista.

3. október

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.
(Svätá Terézia z Lisieux, panna).

4. október

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup.
Náš prepodobný otec František Assiský.

5. október

Svätá mučenica Charitína.
(Svätá Mária Faustína, panna).

6. október

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

7. október

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

8. október

Naša prepodobná matka Pelágia.

9. október

Svätý apoštol Jakub Alfejov.
V nasledujúcu nedeľu slávime pamiatku svätého siedmeho všeobecného snemu.
Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.

10. október

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.

11. október

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.
Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup.
(Svätý Ján XXIII., rímsky pápež).

12. október

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik.
Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov.
Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.

13. október

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

14. október

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius.
Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

15. október

Náš prepodobný otec Eutymios Nový.
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

16. október

Svätý mučeník Longin Stotník.

17. október

Svätý prorok Ozeáš.
Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

18. október

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

19. október

Svätý prorok Joel.
Svätý mučeník Varus.
Náš prepodobný otec Ján Rilský.

20. október

Svätý veľkomučeník Artemios.

21. október

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

22. október

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.
Siedmi svätí mladíci z Efezu.
(Svätý Ján Pavol II., rímsky pápež).

23. október

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

24. október

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

25. október

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

26. október

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

27. október

Svätý mučeník Nestor.
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

28. október

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.
Svätí mučeníci Terencius a Neonilla.
Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky.

29. október

Svätá prepodobná mučenica Anastázia Rímska.
Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ.
Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu.

30. október

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

31. október

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup.
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci.
Svätý mučeník Epimach.

 November

1. november

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

2. november

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

3. november

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo.

4. november

Náš prepodobný otec Joannikios Veľký.
Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.

5. november

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

6. november

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

7. november

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.
Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

8. november

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

9. november

Svätí mučeníci Oneziforos a Porfýrios.
Naša prepodobná matka Matróna.
Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.

10. november

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

11. november

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent.
Svätá mučenica Štefánia.
Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.

12. november

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha.

Náš prepodobný otec Níl.

13. november

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

14. november

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

15. november

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.
Dnes sa začína pôst pred Kristovým narodením a zachováva sa až do sviatku Kristovho narodenia.

16. november

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

17. november

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

18. november

Svätí mučeníci Platón a Roman.

19. november

Svätý prorok Abdiáš.
Svätý mučeník Barlaam.

20. november

Obdobie pred sviatkom Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.
Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc.
Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita.
Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup.

21. november

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

22. november

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

23. november

Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

24. november

Svätá veľkomučenica Katarína.
Svätý veľkomučeník Merkúr.

25. november

Zakončenie (odovzdanie) Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.
Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup.
Keď pripadne tento deň na nedeľu, služba sv. Petra sa vynecháva a služba sv. Klimenta sa slávi spolu so zakončením sviatku.

26. november

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.

27. november

Svätý mučeník Jakub Perzský.
Náš prepodobný otec Palladios.

28. november

Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový.
Svätý mučeník Irenarch.

29. november

Svätý mučeník Paramon.
Svätý mučeník Filumen.
Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.

30. november

Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný.
Nedeľa Krista Kráľa.

 December

1. december

Svätý prorok Nahum.

2. december

Svätý prorok Habakuk.

3. december

Svätý prorok Sofoniáš.

4. december

Svätá veľkomučenica Barbora.
Náš prepodobný otec Ján Damaský.

5. december

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

6. december

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lycíjskej Myry.

7. december

Obdobie pred sviatkom počatia presvätej Bohorodičky.
Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.

8. december

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

9. december

Náš prepodobný otec Patapios.

10. december

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

11. december

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

12. december

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

13. december

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.
Svätá mučenica Lucia, panna.

14. december

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

15. december

Svätý hieromučeník Eleuterios.
Náš prepodobný otec Pavol z Latry.
Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.

16. december

Svätý prorok Aggeus.

17. december

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

18. december

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

19. december

Svätý mučeník Bonifác.

20. december

Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista.
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.

21. december

Svätá mučenica Juliána Nikomédska.

22. december

Svätá veľkomučenica Anastázia.

23. december

Desiati svätí mučeníci z Kréty.

24. december

Svätá prepodobná mučenica Eugénia.
Predvečer narodenia.

25. december

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

26. december

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.
Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.
Nedeľa po Kristovom narodení.
Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata.

27. december

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan.
Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov.

28. december

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.

29. december

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judskom Betleheme, aby zabil Krista.
Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia.

30. december

Svätá mučenica Anýzia.
Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.

31. december

Zakončenie (odovzdanie) Kristovho narodenia.
Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

 Január

1. január

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Pamiatka nášho otca sv. Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

2. január

Obdobie pred sviatkom Osvietenia – Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista.
Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

3. január

Svätý prorok Malachiáš.
Svätý mučeník Gordios.

4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.
Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

5. január

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas.
Prepodobná Synkletika.
Predvečer Bohozjavenia.

6. január

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

7. január

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

8. január

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita.
Naša prepodobná matka Dominika.
Prepodobný Emilián Vyznávač.

9. január

Svätý mučeník Polyeukt.

10. január

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.
Prepodobný Domicián, meliténsky biskup.
Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.

11. január

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.

12. január

Svätá mučenica Tatiana.

13. január

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

14. január

Zakončenie (odovzdanie) svätých Bohozjavení.
Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita (ich služba sa prekladá na 13. januára).
Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.

15. január

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

16. január

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

17. január

Náš prepodobný a bohonosný otec Anton Veľký.

18. január

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

19. január

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

20. január

Náš prepodobný a bohonosný otec Eutymios Veľký.

21. január

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.
Svätý mučeník Neofyt.
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.

22. január

Svätý apoštol Timotej.
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

23. január

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup.
Svätý mučeník Agatangel.

24. január

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

25. január

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

26. január

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

27. január

Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.

28. január

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

29. január

Prenesenie ostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

30. január

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
Svätý hieromučeník Hippolyt.

31. január

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

 Február

1. február

Obdobie pred sviatkom Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista.
Svätý mučeník Tryfón.

2. február

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

3. február

Sv. a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

4. február

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

5. február

Svätá mučenica Agáta.

6. február

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.
Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.

7. február

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.
Náš prepodobný otec Lukáš.

8. február

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat.
Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák (zvitok).

9. február

V tento deň sa zakončuje (odovzdáva) sviatok Stretnutia (ak predpis nehovorí inak).
Svätý mučeník Nikefor.

10. február

Svätý mučeník Charalampés.

11. február

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.

12. február

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

13. február

Náš prepodobný otec Martinián.

14. február

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.
Náš prepodobný otec Auxencius.
Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.

15. február

Svätý apoštol Onezim.

16. február

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.

17. február

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

18. február

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

19. február

Svätý apoštol Archippos.

20. február

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

21. február

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov.
Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

22. február

Nájdenie úctyhodných ostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

23. február

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

24. február

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

25. február

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

26. február

Náš otec svätý Porfirios, gazský biskup.

27. február

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

28. február

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

29. február

Náš prepodobný otec Kassián (jeho pamiatku konáme každý štvrtý rok).

 Marec

1. marec

Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

2. marec

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

3. marec

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

4. marec

Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.

5. marec

Svätý mučeník Konón.

6. marec

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.

7. marec

Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.

8. marec

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

9. marec

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere.

10. marec

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.

11. marec

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.

12. marec

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský.
Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.

13. marec

Prenesenie ostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

14. marec

Náš prepodobný otec Benedikt.

15. marec

Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.

16. marec

Svätí mučeníci Sabinus a Papas.

17. marec

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

18. marec

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

19. marec

Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

20. marec

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v Kláštore svätého Sávu.

21. marec

Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.

22. marec

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.

23. marec

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.

24. marec

Obdobie pred sviatkom Zvestovania presvätej Bohorodičke.
Náš prepodobný otec Zachariáš.
Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.

25. marec

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

26. marec

Zakončenie (odovzdanie) sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke.
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

27. marec

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

28. marec

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.

29. marec

Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána.

30. marec

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

31. marec

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup​.

 Apríl

1. apríl

Naša prepodobná matka Mária Egyptská.

2. apríl

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.

3. apríl

Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.

4. apríl

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley.

5. apríl

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

6. apríl

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.

7. apríl

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.

8. apríl

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

9. apríl

Svätý mučeník Eupsychios.

10. apríl

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

11. apríl

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.

12. apríl

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.

13. apríl

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

14. apríl

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.
Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios.

15. apríl

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.

16. apríl

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.

17. apríl

Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.

18. apríl

Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.

19. apríl

Náš prepodobný otec Ján zo Starej lavry.

20. apríl

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.

21. apríl

Svätý hieromučeník Január a spoločníci.
Svätý mučeník Teodor z Pergy.

22. apríl

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.

23. apríl

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.

24. apríl

Svätý mučeník Sáva Stratilát.

25. apríl

Svätý apoštol a evanjelista Marek.

26. apríl

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.

27. apríl

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný.
Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.

28. apríl

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros.
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.
Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.

29. apríl

Deviati svätí mučeníci z Kyzika.
Prepodobný Memnón Divotvorca.

30. apríl

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

 Máj

1. máj

Svätý prorok Jeremiáš.

2. máj

Náš otec svätý Atanáz Veľký.

3. máj

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.
Svätí mučeníci Timotej a Maura.

4. máj

Svätá mučenica Pelágia.

5. máj

Svätá a slávna mučenica Irena.
Náš prepodobný otec Nikefor, igumen midikijského monastiera.

6. máj

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

7. máj

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na  nebi o deviatej hodine dňa vo svätom meste Jeruzaleme.
Svätý mučeník Akakios.

8. máj

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.
Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

9. máj

Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho otca, svätého Mikuláša Divotvorcu, z Myry do mesta Bari.
Svätý prorok Izaiáš.
Svätý mučeník Christofor.

10. máj

Svätý apoštol Šimon Horlivec.

11. máj

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.
Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
(na Slovensku sa slávi 5. júla).
Založenie Konštantínopola.
Svätý hieromučeník Mókios.

12. máj

Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.

13. máj

Svätá mučenica Glykéria.

14. máj

Svätý mučeník Izidor.

15. máj

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.
Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca.

16. máj

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

17. máj

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

18. máj

Svätý mučeník Teodot z Ankyry.
Sv. mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.
Sedem svätých panien: Alexandra, Tekusa, Klaudia, Falina, Eufrasia, Matróna a Júlia.

19. máj

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

20. máj

Svätý mučeník Tallelaios.

21. máj

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

22. máj

Svätý mučeník Bazilisk.

23. máj

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup.
Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.

24. máj

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.
Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

25. máj

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

26. máj

Svätý apoštol Karpos, jeden zo Sedemdesiatich.

27. máj

Svätý hieromučeník Terapont.

28. máj

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

29. máj

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

30. máj

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

31. máj

Svätý apoštol Hermas.
Svätý mučeník Hermeias.

 Jún

1. jún

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

2. jún

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

3. jún

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

4. jún

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

5. jún

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.
Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.

6. jún

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca.
Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora, vyznávač.

7. jún

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

8. jún

Prenesenie ostatkov sv. veľkomučeníka Teodora Tiróna.

9. jún

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

10. jún

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.

11. jún

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

12. jún

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký.
Náš prepodobný otec Peter Atoský.

13. jún

Svätá mučenica Akvilína.
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

14. jún

Svätý prorok Elizeus.
Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

15. jún

Svätý prorok Amos
Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.

16. jún

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

17. jún

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.
Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.

18. jún

Svätý mučeník Leontios.

19. jún

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

20. jún

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.

21. jún

Svätý mučeník Julián Tarzský.

22. jún

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

23. jún

Svätá mučenica Agripína.

24. jún

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

25. jún

Svätá prepodobná mučenica Febrónia.

26. jún

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

27. jún

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
(sviatok Matky ustavičnej pomoci).

28. jún

Prenesenie ostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.

29. jún

Svätí, slávni a všechválni hlavní najvyšší apoštoli Peter a Pavol.

30. jún

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov.

 Júl

1. júl

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

2. júl

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

3. júl

Svätý mučeník Hyacint.

4. júl

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup.
Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.

5. júl

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (prekladá sa na nasledujúci alebo iný deň).
Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

6. júl

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

7. júl

Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

8. júl

Svätý veľkomučeník Prokop.

9. júl

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

10. júl

Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský.
Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola.
Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.

11. júl

Svätá všechválna mučenica Eufémia.
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.

12. júl

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios.
Náš prepodobný otec Michal Maleinský.

13. júl

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi.
Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky.
Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.

14. júl

Svätý apoštol Akvila.

15. júl

Svätý apoštolom rovný a veľké knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.
Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita.

16. júl

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov.

17. júl

Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.
Svätá veľkomučenica Marína.

18. júl

Svätý mučeník Hyacint z Amastridy.
Svätý mučeník Emilián.
Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.

19. júl

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého.
Náš prepodobný otec Dios.

20. júl

Svätý a slávny prorok Eliáš.

21. júl

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta.
Svätý prorok Ezechiel.

22. júl

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.
Návrat ostatkov svätého hieromučeníka Fóka.

23. júl

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

24. júl

Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
Svätá veľkomučenica Kristína.

(Svätý Charbel Jozef Makhluf).

25. júl

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.
Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.

26. júl

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci.
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.
Prepodobný Mojžiš Uhrín.

27. júl

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón.
Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár.

28. júl

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

29. júl

Svätý mučeník Kallinik.

30. júl

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

31. júl

Obdobie pred sviatkom Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža.
Svätý a spravodlivý Eudokim.
(Blahoslavená Zdenka Schelingová, panna a mučenica).

 August

1. august

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného kríža.
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar.
Dnes sa začína pôst Bohorodičky a zachováva sa až do 15. dňa tohto mesiaca, do sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.

2. august

Prenesenie ostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana.

3. august

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust.

4. august

Siedmi svätí mladíci z Efezu.
Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
(Svätý Ján Mária Vianney, kňaz).

5. august

Obdobie pred sviatkom Premenenia nášho Pána Ježiša Krista.
Svätý mučeník Eusignios.

6. august

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

7. august

Svätý prepodobný mučeník Domécius.

8. august

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

9. august

Svätý apoštol Matej.
Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), panna a mučenica.

10. august

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec.

11. august

Svätý mučeník Euplos.

12. august

Svätí mučeníci Fótios a Anikét.

13. august

Zakončenie (odovzdanie) sviatku Premenenia.
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač (jeho služba sa prekladá na 12. augusta).

14. august

Obdobie pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky.
Svätý prorok Micheáš.
Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena.

Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník.

15. august

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

16. august

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola.
Svätý mučeník Diomédes.
(Svätý Štefan Uhorský).

17. august

Svätý mučeník Myrón.

18. august

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

19. august

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

20. august

Svätý prorok Samuel.

21. august

Svätý apoštol Tadeáš.
Svätá mučenica Bassa.

22. august

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci.

23. august

Zakončenie (odovzdanie) sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.
Svätý mučeník Lupus.
Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup (ich služba sa prekladá na 22. augusta).

24. august

Svätý hieromučeník Eutychés.

25. august

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.
Vrátenie ostatkov svätého apoštola Bartolomeja.

Svätý apoštol Títus.

26. august

Svätí mučeníci Adrián a Natália.

27. august

Náš prepodobný otec Pimen.
(Svätá Monika).

28. august

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky.
Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup.
Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter.
Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.

29. august

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

30. august

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia.

31. august

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Chalkopratii.