Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 3. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

3. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Svojím krížom, Spasiteľu, * zničil si vládu smrti. * Urobil si koniec nástrahám pekla. * Preto ľudské pokolenie vierou spasené ** navždy ťa bude v hymnách velebiť.
Pane, pri tvojom vzkriesení * všetko bolo ožiarené. * Raj sa nám znova otvoril. * Tvorstvo ťa bude velebiť ** a piesňami večne oslavovať.
Ospevujme moc Otca i Syna * a zvelebujme silu Svätého Ducha. * Je to nerozdielne a nestvorené božstvo, * Trojica jednej podstaty, ** ktorá večne kraľuje.
Klaniame sa tvojmu úctyhodnému krížu, * oslavujeme tvoje vzkriesenie, * lebo tvojimi ranami ** všetci sme boli uzdravení.
Ospevujme Spasiteľa, * ktorý prijal telo z Panny. * Pre nás bol ukrižovaný, * ale tretieho dňa vstal z mŕtvych. ** Preukázal nám velké milosrdenstvo.
Kristus zostúpil do predpeklia, * aby tam zvestoval: Dôverujte! Teraz som zvíťazil. * Ja som vzkriesenie, * ja vás vyvediem na slobodu ** a zničím brány smrti.
My nehodní stojíme v tvojom dome, Kriste Bože, * večernú pieseň ti spievame * a z hĺbky duše voláme: Milujúci človeka, * osvietil si svet svojím slávnym vzkriesením, ** aj svoj ľud vysloboďz rúk tvojich nepriateľov.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: Môžeme azda nežasnúť nad tvojím božsko-ľudským dieťaťom, Prevznešená * Veď ty si nepoznala muža, Nepoškvrnená, * a predsa si podľa tela porodila Syna bez otca, * ktorý sa pred vekmi zrodil z Otca bez matky. * Nepodstúpil pritom nijakú premenu, ani zmiešanie, ani rozdelenie, * ale bez ujmy zachoval svojráz obidvoch podstát. * Preto ho pros, Matka, Panna, Vládkyňa, * aby zachránil duše tých, čo pravoverne vyznávajú, ** že si Bohorodička.preklad:o.Marcel Gajdoš

Veršové slohy

Svojím utrpením, Kriste, slnko si zatienil, * ale žiarou svojho vzkriesenia * osvietil si celý svet. ** Vo svojej dobrote prijmi našu večernú modlitbu.
Tvoje oživujúce vzkriesenie, Pane, * osvietilo vesmír. * Vrátilo život tvorstvu, ktoré prepadlo smrti, * preto zbavení Adamovej kliatby voláme: ** Sláva tebe, všemohúci Vládca.
Nesmrteľný Bože, * ako človek si trpel a menil sa. * Stvorenie nemohlo zniesť pohľad na teba, * keď si pnel na kríži. * S bázňou sa ti klaňalo * a so slzami ospevovalo tvoje utrpenie. * Zostúpil si do pekiel, ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych. * Svetu si daroval život ** a preukázal si mu velké milosrdenstvo.
Aby si náš rod vykúpil zo smrti, * sám si pretrpel smrť, Kriste. * A keď si na tretí deň vstal z mŕtvych, * zároveň si vzkriesil tých, čo ťa poznali ako Boha ** a svet si osvietil, Pane, sláva tebe.preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva: I teraz: Z vôle Otcovej, z Ducha Svätého * panensky si počala Syna Božieho, * ktorý sa pred vekmi zrodil z Otca bez matky, * z teba pre nás bez otca sa narodil. * Ty si ho svojím mliekom živila. ** Neprestaň ho prosiť, aby naše duše zbavil hriechov.

Tropáre

Tropár, 3. hlas: Veseľte sa, nebesá, a plesaj zem, * lebo svojou pravicou Pán urobil velký čin: * Svojou smrťou premohol smrť * a stal sa prvorodeným z mŕtvych. * Vyslobodil nás z útrob pekiel ** a svetu preukázal velké milosrdenstvo.

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Vélija múčenik tvojíchVeľa ráz som zhrešil a pohneval teba, Vládca. * Prijmi ma ako vracajúceho sa márnotratného syna. * Učiň ma jedným zo svojich nájomníkov, ** nebeský Otče.
V lenivosti som prežil mieru svojho života * a už sa blížim ku hrobu. * Nemyslím na súd, ktorý ma čaká, * na nebezpečenstvo, že budem zatratený. * Ale ty, môj Spasiteľ, pomôž mi, aby som sa obrátil ** a vytrhni ma z nebezpečenstva.
Pane, zachráň moju nešťastnú dušu od večnej záhuby, * od škrípania zubami i od ostatných večných múk, * aby som ťa v živej viere velebil, ** že si milosrdný Boh a že ľudí skutočne miluješ.

Veršové slohy

Prinášame ti, Kriste, večernú pieseň * s kadidlom a s duchovnými hymnami. * Zmiluj sa nad nami a spas naše duše.
Zachráň ma, Bože, lebo ty si Spasiteľ všetkých. * Búrka mojich vášní ma naplňuje smútkom * a bremeno mojich hriechov ma potápa. * Podaj mi pomocnú ruku a udeľ milosť pokánia, ** lebo si naozaj milosrdný a plný dobroty.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Pane, upokoj moju rozbehanú myseľ * a očisť moje poškvrnené srdce, * daruj mi kajúcnosť ako Petrovi, * poníženosť ako mýtnikovi, * prúdy slz ako hriešnici, * aby som k tebe veľkým hlasom volal: * Zachráň ma, Bože, lebo si milosrdný ** a miluješ človeka.
Hoci ťa, Kriste Bože, často ospevujem, * predsa pácham hriechy, * lebo jazykom ti piesne spievam * a v duši myslím na neprávosti. ** Ale ty naprav všetko pokáním a spas ma.

Velká je sila tvojho kríža, Kriste. * Stojí na mieste a pôsobí na celom svete. * Rybárov premenil na apoštolov * a z pohanov urobil mučeníkov, ** aby sa modlili za naše duše.
Sláva: I teraz: Bohorodička, ujímaš sa všetkých, čo ťa vzývajú. * Aj my skladáme v teba svoju nádej. * Oroduj za nás u svojho Syna, ** hoci sme tvoji neužitoční služobníci.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ