Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 6. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

6. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Na kríž si vystúpil, Kriste, * aby si nad peklom zvíťazil * a spolu so sebou vzkriesil si zosnulých, * čo sedia v tieni smrti. * Ty si Pán života a jeho zdrojom je tvoje svetlo. ** Všemohúci Spasiteľ, zmiluj sa nad nami.
Dnes Kristus smrť zničil. * Vstal, ako predpovedal. * Radosťou naplnil svet, aby sme všetci mohli volať: * Zmiluj sa nad nami, neprístupné Svetlo, ** prameň večného života, všemohúci Spasiteľ.
Kam pred tebou utečieme, my hriešni! * Veď si všade prítomný, Pane, * na nebesiach sám kraľuješ. * V podsvetí si smrť zničil. * Či sa azda skryjeme do morských hlbín? * Aj tam siaha tvoja ruka, Vládca., * Len k tebe sa utiekame a na kolenách voláme: ** Vzkriesený Kriste, zmiluj sa nad nami.
Chválime sa tvojím krížom, Kriste, * a velebíme tvoje vzkriesenie. * Ty jediný si náš Boh. ** Okrem teba iného nepoznáme.
Sláva tvojej moci, Pane. * Vyslobodil si zajatcov smrti * a obnovil si ľudstvo svojím krížom. ** Daroval si nám život a nesmrteľnosť.
Večne budem dobrorečiť Pánovi * a ospevovať jeho vzkriesenie, * lebo pretrpel ukrižovanie, ** smrťou smrť premohol.
Pane, tvoje pochovanie * zničilo okovy pekla * a tvoje zmŕtvychvstanie svet ožiarilo. ** Pane, sláva tebe.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: K
tože by ťa neospevoval, presvätá Panna? * Alebo kto by neospevoval z teba čisto Narodeného? * Lebo jednorodený Syn, ktorý zažiaril z Otca pred vekmi, * ten cez teba, čistá, prišiel, * nepochopiteľne vzal na seba telo. * Vo svojej prirodzenosti je Boh, * a pre nás prijal ľudskú prirodzenosť. * Nerozdelil sa na dve osoby, * ale dáva sa poznať v dvojakej nezmiešanej podstate. * Toho pros, Prečistá a najblaženejšia, ** aby sa zmiloval nad našimi dušami.

Veršové slohy

Vzkriesenie tvoje, Kriste, Spasiteľu, * ospevujú anjeli na nebesiach. * Aj nám tu na zemi dožič ** s čistým srdcom ťa chváliť a velebiť.
Ako všemohúci Boh rozbil si bronzové brány * a zničil pekelné veraje. * Vzkriesil si ľudský rod, čo padol do hriechu. * Preto ti spolu radostne spievame: ** Sláva tebe, Pane, ktorý si vstal z mŕtvych.
Z dávneho porušenia nás chcel Kristus vyviesť, * preto sa dal pribiť na kríž * a položiť do hrobu. * Myronosičky ho so slzami hľadali * a s plačom volali: * Beda nám, Spasiteľ všetkých. * Ako si dovolil, aby ťa do hrobu položili? * A keď si to dovolil, ako ťa ukradli? * Ako si sa premiestnil? * Ktoré miesto skrylo tvoje oživujúce telo? * Ale, Vládca, ukáž sa nám, ako si prisľúbil, * utíš naše plačúce oči. * Lebo plačúcim ženám anjel povedal: * Neplačte, ale oznámte apoštolom, * že Pán vstal z mŕtvych * a daroval svetu očistenie ** i velké milosrdenstvo.
Kriste, z vlastnej vôle si bol ukrižovaný. * Svojím vstupom do hrobu si vyslobodil väzňov smrti * a po troch dňoch si aj sám vstal z mŕtvych ako Boh. * Daroval si nám život večný ** a preukázal velké milosrdenstvo.
Sláva: I teraz: Môj Stvoriteľ a Vykupiteľ, * Kristus, večný Vládca, * narodil sa z teba, prečistá Panna. * Vzal na seba ľudské telo, aby zbavil kliatby Adama. * Preto ťa oslavujeme ako Pannu a Matku Božiu. * S anjelmi ti radostne voláme: * Bud pozdravená a večne velebená, Vládkyňa, ** ochrana, útočište a spása našich duší.

Tropáre

Tropár, 6. hlas: Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. * Strážcovia padli ako mŕtvi. * Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. * A ty si peklo plienil, * lebo ťa už raniť nemohlo. * Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. ** Sláva tebe, Pane, Darca života.

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Ánjeľskija síly: Spasiteľ, daruj mi slzy kajúcnosti * a myseľ skrúšenú, * aby som od hriechov očistil svoju dušu. * Veľmi som sa previnil. * Po celý život som páchal neprávosti. * Pre svoju dobrotu a na príhovor svojej Matky ** zmiluj sa nado mnou.
Poď, moja duša, a čiň pokánie za mnohé hriechy, * ktoré si v živote spáchala. * Modli sa s plačom a slzami * k nespočetným nebeským anjelom, * aby ti vyprosili čas k ľútosti, * aby ťa nemuseli hodiť do pekelného ohňa ** ako neplodnú olivu.
Nezachoval som ani jediné tvoje prikázanie, Kriste. * Ako sa pred tebou vyhovorím? * Aký bude môj rozsudok? * Tolkých vín som sa dopustil. * Preto k tebe volám: * Spas ma, nešťastného, ** na príhovor svojich verných.

Veršové slohy

Nedopusť, Kriste, v deň tvojho strašného príchodu, * aby sme počuli: „Nepoznám vás!“, ** lebo v teba sme zložili všetku svoju nádej.
Neviem sa kajať ani roniť kajúcne slzy, * preto ťa prosím, Kriste, Bože, * aby som sa aspoň pred smrťou obrátil ** a tak sa vyhol večným mukám.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Keď nepriateľ zbadal, že som bez rúcha milosti, * zranil ma strelou hriechu. * Ale ty, Bože, lekár duše i tela, * zahoj jazvy mojej duše ** a zmiluj sa nado mnou.
Vylieč, Spasiteľ, rany môjho srdca, * lebo sú plodom mnohých hriechov. * Ty, lekár duše i tela, * daruj prosiacim odpustenie hriechov. * Stále mi daj slzy pokánia * a daruj mi oslobodenie od vín ** a zmiluj sa nado mnou, Pane.

Nezriekli sa ťa tvoji mučeníci, Pane, * ani sa neodklonili od tvojich prikázaní. ** Na ich príhovor zmiluj sa nad nami.
Sláva: I teraz: Veriaci, ospevujme s archanjelom nebeskú archu * i zapečatenú bránu: * Buď požehnaná, lebo ty si nám dala Spasiteľa. * Z teba sa narodil náš Boh a Darca života. * Prečistá Vládkyňa a nádej kresťanov, ** poníž svojou mocou našich nepriateľov.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ