Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 7. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

7. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Poďte, radujme sa v Pánovi. * Veď on zničil vládu smrti * a priniesol svetlo ľudskému pokoleniu. * Spolu s anjelmi mu spievajme: ** Stvoriteľa Spasiteľ náš, sláva tebe.
Pre nás si pretrpel smrť na kríži * a vstúpil si do hrobu. * Ako Boh si zničil smrť svojou smrťou. * Preto sa klaniame tvojmu vzkrieseniu. ** Bože náš sláva tebe.
Apoštoli žasli, keď uzreli Vzkrieseného. * Spolu s anjelmi mu spievali chválu: * „Toto je sláva Cirkvi a bohatstvo kráľovstva!“ ** Velebíme ťa, Pane, lebo si trpel za nás.
Hoci ťa bezbožníci zajali, Kriste, * ostávaš mojím Bohom. * Za teba sa hanbiť nebudem. * Zbičovali tvoj chrbát, ale ja ťa nezapieram. * Pribili ťa na kríž, ale ja pri tebe vytrvám. * Budem sa chváliť tvojím vzkriesením, * lebo tvoja smrť je môj život. ** Všemohúci a dobrý Pane, sláva tebe.
Kristus splnil Dávidovo proroctvo. * Na Sione odhalil svoju veľkosť učeníkom. * Dokázal, že je večne velebený s Otcom i Svätým Duchom, * najprv bez tela ako večné Slovo, * potom z lásky k nám vtelený a umučený ako človek. * Teraz ako priateľ ľudského pokolenia ** vlastnou mocou vstal z mŕtvych.
Zostúpil si do predpeklia, Kriste, * lebo si to sám chcel. * Ako Boh a Vládca zničil si moc smrti. * Na tretí deň slávne si vstal z hrobu. * Z pút smrti a rozkladu si vyslobodil aj väzneného Adama * a on radostne volal: ** Sláva tvojmu vzkrieseniu, jediný Dobrotivý.
Akoby si len spal, Pane, * tak si ležal uložený v hrobe. * Na tretí deň si však vstal z mŕtvych plný sily. * Aj Adama si vzkriesil z porušenia smrti, ** lebo si všemohúci Boh.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: Spoznali sme ťa ako Matku, Bohorodička, * ktorou si sa stala nadprirodzeným spôsobom, * lebo si pritom zostala pannou. * To sa nedá vyjadriť slovom ani pochopiť rozumom. * Náš jazyk nevie vysloviť zázrak tvojho pôrodu. * Lebo ako preslávne si počala, Najčistejšia, * tak zvláštnym spôsobom si aj porodila. * Boh totiž, keď chce, podrobuje si aj zákony prírody. * Preto všetci vieme, že si Matka Božia * a vrúcne ťa prosíme: ** Pros za spásu našich duší.

Veršové slohy

Spasiteľ sveta, vstal si z hrobu * a spolu s telom povzniesol si aj ľudí. ** Sláva tebe, Pane.
Príďte, pokloňme sa Vzkriesenému, ktorý naplnil svetlom celý vesmír * a zbavil nás múk pekla. * Svojím zmŕtvychvstaním daroval nám život ** a preukázal velké milosrdenstvo.
Zostúpil si do predpeklia, Kriste, * a vyplienil si ríšu smrti. * Ale po troch dňoch si vstal z hrobu * a spolu so sebou si aj nás vzkriesil. * Preto oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, ** dobrý a láskyplný Vládca.
Pohľad na teba, Pane, bol zdrvujúci, * keď si ležal v hrobe, akoby si len spal, * ale tretieho dňa si vstal, lebo si mocný * Aj Adama si spolu so sebou vzkriesil a on radostne volal: ** Sláva tvojmu vzkrieseniu, milujúci človeka.
Sláva: I teraz: Pod tvoju ochranu sa utiekame, Vládkyňa, * a vrúcne k tebe voláme. * Bohorodička, naša nádej, * vypros nám odpustenie hriechov ** a zachráň naše duše.

Tropáre

Tropár, 7. hlas: Svojím Krížom smrť si premohol * a lotrovi si daroval raj. * Plač žien si premenil na radosť, Kriste, Bože, * a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. * Svetu si preukázal ** velké milosrdenstvo.

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Dnes bdít Bohorodíca: Pozdvihni oči, duša moja, * pozri, aký je starostlivý a dobrý Boh: * Otvoril nebesia a zostúpil na zem, * aby ťa zbavil tvojho nešťastia * a upevnil ťa na kameni viery. * Je to úžasný div. ** Sláva tvojmu príchodu, Vládca.
Premýšľaj, moja duša, o svojich neprávostiach. * Čuduj sa, že ťa ešte zem nosí, * že ťa ešte nepohltila a dravá zver neroztrhala. * Ako ti len môže slnko svietiť? * Vstaň a čiň pokánie. * Pokorne volaj k Pánovi: * Zhrešil som pred tebou a veľmi som sa previnil. ** Zmiluj sa nado mnou.
Všemohúci Pane, ty si naša nádej. * Preto ťa vrúcne prosíme, * pomôž nám, aby sme sa vyslobodili z našich bied. * Zbav nás strastí a nepokoja, * aby sme prežili svoj život v tichosti a čistote. * Aj v deň posledného súdu ** buď nám milostivý, Vládca.

Veršové slohy

Dobrotivý Bože, * aj ja k tebe prichádzam ako márnotratný syn. * Prijmi ma, kajúcnika. * Učiň ma jedným zo svojich služobníkov ** a vo svojej láske zmiluj sa nado mnou.
Ako ten, čo padol do rúk zbojníkov, * ktorí ho doráňali, * tak som i ja klesol do nespočetných hriechov. * Celú dušu mi pokryli jazvami. * Na koho sa mám obrátiť ja, nešťastník. * Len na teba, láskavý Lekár duší. ** Udeľ mi svoje veľké milosrdenstvo.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Nevytni ma ako neplodný figovník * pre moje hriechy, Spasiteľ. * Dopraj mi ešte mnoho rokov * a zavlažuj moju dušu slzami pokánia, ** aby som almužnami priniesol ovocie.
Ó, ty, Slnko spravodlivé, * osvieť srdcia svojich ctiteľov. ** Pane, sláva tebe.

Sláva tebe, Kriste, Bože, * pochvala apoštolov a radosť mučeníkov, ** tých, čo vyznávali jednopodstatnú Trojicu.
Sláva: I teraz: S Archanjelom ťa pozdravujeme: * Buď požehnaná, nevesta Božia. * Právom ťa nazývame Archou a Bránou, * Ohnivým trónom a Horou ne-rúbanou ** i Horiacim krom, čo nezhasína.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ