Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 8. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

8. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Večernú pieseň a službu slova * prinášame ti, Kriste, * lebo svojím vzkriesením ** dokázal si nám svoju lásku.
Pane, Pane náš, * nezavrhni nás od svojej tváre, * ale pre svoje zmŕtvychvstanie ** zmiluj sa nad nami.
Raduj sa, Sion, matka cirkví a sídlo Boha, * lebo skrze vzkriesenie ** ty prvý si prijal odpustenie hriechov.
Večné Slovo Božie, pred vekmi zrodené, * narodilo sa z Panny, keď prišla plnosť času, * a zomrelo za nás na kríži, ** aby nám prinieslo spásu.
Velebíme tvoje zmŕtvychvstanie, Kriste, * lebo ním si zbavil pekla Adamovo potomstvo. * Ako Boh si daroval svetu život večný ** a preukázal mu veľké milosrdenstvo.
Sláva ti, Kriste, Spasiteľu, * jednorodený Boží Syn, * lebo si sa nechal pribiť na kríž ** a tretieho dňa slávne si vstal z hrobu.
Oslavujeme ťa, Pane, * lebo si dobrovoľne pretrpel múky na kríži. * Klaniame sa ti, všemohúci Spasiteľ. * Nezavrhni nás od svojej tváre, * ale nás milostivo vypočuj * a spas nás svojím vzkriesením, ** Milujúci človeka.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: Nebeský Kráľ sa zjavil na zemi z velkej lásky k ľudom * a žil medzi nimi. * Prijal telo z čistej Panny a z nej sa narodil. * On jediný je Syn v dvoch prirodzenostiach, * preto vyznávame Krista, nášho Boha, * a hlásame o ňom, že je pravý Boh aj pravý človek. * Toho pros, panenská Matka, ** aby sa zmiloval nad nami.

Veršové slohy

Ježiš, vystúpil si na kríž, * hoci si prišiel z nebies. * Ty, Život večný, smrť si podstúpil. * Ty si svetlo tým, čo prebývajú v temnotách. * Ty si vzkriesenie padlých, ty si ich dvihol. ** Spasiteľ náš, sláva tebe.
Oslavujeme vzkrieseného Krista, * lebo prijal našu dušu i telo, * aby ich zbavil večných múk. * Jeho presvätá duša zostúpila do predpeklia, * aby vyslobodila spravodlivých. * Ale sväté telo nášho Spasiteľa ** v hrobe nepodľahlo skaze.
Kriste, oslavujeme tvoje vzkriesenie spevom a žalmami, * lebo si nás zbavil večných múk. * Ako Boh si nám daroval život bez konca ** a preukázal veľké milosrdenstvo.
Nevystihnuteľný Vládca všetkého, * Srvoriteľneba i zeme, * trpel si na kríži, aby si ma zbavil utrpenia. * Nechal si sa pochovať a vstal si z mŕtvych v sláve. * Všemohúcou rukou vzkriesil si Adama. * Sláva tvojmu zmŕtvychvstaniu na tretí deň, * lebo si nám ním daroval večný život i odpustenie hriechov, ** jediný Dobrotivý.
Sláva: I teraz: Prečistá Panna, tajomne si počala Boha ako človeka. * Stala si sa matkou najvyššieho Vládcu. * Vypočuj modlitby svojich služobníkov. * Vypros nám odpustenie hriechov. * Prijmi aj tieto naše modlitby ** a vypros nám život večný.

Tropáre

Tropár, 8. hlas: Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. * Na tri dni ťa do hrobu uložili, * aby si nás zbavil večných múk. * Ty si náš život i naše vzkriesenie. ** Sláva tebe, Pane.

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Hóspodi, ášče i sudíliščePrišiel si na svet, Pane, aby si pozval hriešnikov a lotrov, * mýtnikov a cudzoložnicu. * Prijal si aj márnotratného syna. * Preto i mňa prijmi, najláskavejší Kriste, * hoci som hrešil viac ako oni všetci, ** ale nekajám sa ako oni.
Pane, z mýtnikov si urobil pastierov Cirkvi. * Prenasledovateľa Pavla si premenil na jej zástancu. * Na ich mocný príhovor aj zo mňa sprav svoju ovečku. * Nevydaj ma za korisť nepriateľovi ** ako neužitočného sluhu.
Plač, moja nešťastná duša, * skôr než príde tvoj koniec. * Priviň sa ku Kristu a vrúcne volaj: * „Hrešil som pred tebou a som plný neprávostí. * Prosím ťa, nezavrhni ma, * ale vo svojom milosrdenstve * uveď ma na cestu pokánia, ** aby som dosiahol odpustenie hriechov.“

Veršové slohy

Teba, Kráľ a Vládca, * anjeli ustavične velebia. * Ja len ako mýtnik volám: ** Odpusť mi, Bože, a zmiluj sa nado mnou. 
Nesmrteľná si, moja duša, * nedaj sa uchvátiť vlnami života, * ale utekaj a volaj o pomoc: ** „Očisť ma, Bože, a zachráň ma.“

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Keď sa zamyslím nad množstvom svojich hriechov * a pripomeniem si strašný deň súdu, * chvejem sa strachom * a s dôverou volám k tebe, dobrotivý Bože, * a pokorne ťa prosím. Nepohrdni mnou. * Veď len ty jediný si bezhriešny. * Udeľ mi ducha kajúcnosti, prv než skonám, ** a spas ma, dobrotivý Bože.
Daj, nech plačem, Bože, * ako kedysi žena hriešnica, * a dovoľ mi umyť tvoje nohy, * ktoré ma oslobodili od zlej cesty, * a nech ti prinesiem čistý život * plný ľúbeznej vône myra, obohatený pokáním, * aby som počul to vytúžené slovo: ** „Choď v pokoji, tvoja viera ťa spasila.“

Mučeníci Pánovi, * každé miesto posväcujete, * každú nemoc uzdravujete. * Prosíme vás, ustavične sa prihovárajte za nás, ** aby sme boli zbavení nepriateľských úkladov.
Sláva: I teraz: Raduj sa, nebeská holubica, * raduj sa, duchovný palác. * Raduj sa, útočište a ochrana verných, * zástankyňa svojich ctiteľov. * Ty si ich pomáhala spasiť a vykúpiť. * Raduj sa, most vedúci k nebesiam. * Raduj sa, Vládkyňa, ** preslávená svätosťou života.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ