Menu

A A A  | ☾ 

12. KATIZMA

1. KATIZMA2. KATIZMA3. KATIZMA4. KATIZMA5. KATIZMA6. KATIZMA7. KATIZMA8. KATIZMA9. KATIZMA10. KATIZMA11. KATIZMA12. KATIZMA13. KATIZMA14. KATIZMA15. KATIZMA16. KATIZMA17. KATIZMA18. KATIZMA19. KATIZMA20. KATIZMA

 ŽALMY 85-90

Žalm 85

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný. – Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. – Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň. – Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu. – Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. – Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. – V deň svojho súženia volám k tebe, * lebo ty ma vyslyšíš. – Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, * a nič sa nevyrovná tvojim dielam. – Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe * a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. – Lebo si veľký a robíš zázraky, * iba ty si Boh. – Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a budem kráčať v tvojej pravde. – Daj, aby moje srdce bolo prosté * a malo bázeň pred tvojím menom. – Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, * a tvoje meno oslavovať naveky; – Veď si bol ku mne veľmi milostivý * a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. – Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; * nechceli ťa mať pred očami. – No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, * zhovievavý, veľmi milostivý a verný. – Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; * daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice. – Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli, – že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

Žalm 86

Základy má na posvätných vrchoch; * brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba. ‑ Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. * Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; ‑ Filištínci, Týrčania a Etiópčania: * tí všetci sa tam zrodili. ‑ A o Sione sa bude hovoriť: “Ten i tamten sa na ňom narodil * a sám Najvyšší mu dal pevné základy.” ‑ Pán zaznačí do knihy národov: * “Títo sa tam zrodili.” ‑ A spievajú ako pri tanci: * “V tebe sú všetky moje pramene.”

Žalm 87

Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. – Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. – Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. – Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. – Moje lôžko je medzi mŕtvymi, * som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, – na ktorých už nepamätáš, * lebo sa vymanili z tvojej náruče. – Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do temravy a tône smrti. – Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi prívalmi si ma zaplavil. – Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. * Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od zármutku. – K tebe, Pane, volám deň čo deň * a k tebe ruky vystieram. – Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? – Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote * a na mieste zániku o tvojej vernosti? – Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? – Ale ja, Pane, volám k tebe, * včasráno prichádza k tebe moja modlitba. – Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? – Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. – Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma tvoje hrozby. – Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma zovšadiaľ. – Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi dôverníkom.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: teraz:

Žalm 88

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; * po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. ‑ Veď ty si povedal: “Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” * Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. ‑ Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, * svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: ‑ Naveky zaistím tvoj rod * a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.” ‑ Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia * a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. ‑ Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? * Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? ‑ Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, * je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. ‑ Pane, Bože zástupov, kto je ako ty? * Mocný si, Pane, a pravda je u teba. ‑ Ty vládneš nad neskrotným morom * a zmierňuješ jeho vlnobitie. ‑ Rahaba si pošliapal ako raneného, * svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. ‑ Tvoje je nebo a tvoja je zem, * svet i jeho bohatstvo si ty založil. ‑ Sever i juh si ty utvoril, * Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú. ‑ Mocné je tvoje rameno, * pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená. ‑ Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, * milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. ‑ Blažený ľud, ktorý vie jasať! * Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane; ‑ deň čo deň sa raduje z tvojho mena * a honosí sa tvojou spravodlivosťou. ‑ Lebo ty si jeho sila a nádhera * a tvojou priazňou sa dvíha naša moc. ‑ Veď náš vladár patrí Pánovi * a náš kráľ Izraelovmu Svätému. ‑ Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: * “Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil. ‑ Našiel som svojho služobníka Dávida, * pomazal som ho svojím svätým olejom. ‑ Pevne ho bude držať moja ruka * a posilňovať moje rameno. ‑ Nezaskočí ho nepriateľ, * ani zlosyn ho nepokorí. ‑ Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim * a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť. ‑ S ním bude moja vernosť a milosť * a v mojom mene povznesie sa jeho moc. ‑ Položím jeho ruku na more * a na rieky jeho pravicu. ‑ On bude volať ku mne: “Ty si môj otec, * môj Boh a útočište mojej spásy.” ‑ A ja ho ustanovím za prvorodeného, * za najvyššieho medzi kráľmi zeme. ‑ Naveky mu svoju milosť zachovám * a pevná bude moja zmluva s ním. ‑ Jeho rod udržím naveky * a jeho trón bude ako dni nebies.” ‑ No keď raz jeho synovia môj zákon opustia * a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, ‑ keď moje ustanovenia znesvätia * a nezachovajú moje predpisy, ‑ potom ich priestupok trstenicou potrescem * a ich neprávosť korbáčom. ‑ Ale priazeň mu neodopriem * a neporuším svoju vernosť. ‑ Svoju zmluvu neznesvätím * a nezruším výroky svojich úst. ‑ Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, * nesklamem Dávida. ‑ Jeho rod bude trvať naveky * a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón; ‑ a navždy bude pevný sťa luna, * verný svedok na oblohe.” ‑ A predsa si ho odmietol a zavrhol, * nahneval si sa na svojho pomazaného. ‑ Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom, * do prachu si zhodil jeho korunu, ‑ všetky jeho múry si rozbúral * a na trosky si premenil jeho pevnosti. ‑ Plienili ho všetci, čo išli okolo, * a na posmech vyšiel u susedov. ‑ Povýšil si pravicu jeho utláčateľov, * všetkým nepriateľom si spôsobil radosť. ‑ Ostrie jeho meča si otupil * a nepomáhal si mu pri boji. ‑ Jeho lesku si urobil koniec * a na zem si povalil jeho trón. ‑ Skrátil si dni jeho mladosti, * zahrnul si ho hanbou. ‑ Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať? * Tvoj hnev bude blčať sťa oheň? ‑ Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, * akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských! ‑ Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť, * kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti? ‑ Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň, * ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? ‑ Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov, * ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov, ‑ ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia, * ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného. ‑ Nech je zvelebený Pán naveky. * Staň sa. Amen.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: teraz:

Žalm 89

Pane, stal si sa nám útočišťom * z pokolenia na pokolenie. ‑ Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, * ty, Bože, si od vekov až naveky. ‑ Človeka vraciaš do prachu * a hovoríš: “Vráťte sa, synovia človeka!” ‑ Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž. ‑ Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; * sú ako bylina v rozpuku: ‑ ráno kvitne a rastie, * večer vädne a usychá. ‑ Hynieme vskutku pre tvoj hnev * a desí nás tvoje rozhorčenie. ‑ Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak * a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. ‑ V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni * a naše roky plynú ako vzdych. ‑ Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov * a ak sme pri sile, osemdesiat. ‑ No zväčša sú len trápením a trýzňou, * ubiehajú rýchlo a my odlietame. ‑ Kto pozná silu tvojho hnevu * a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie? ‑ A tak nás nauč rátať naše dni, * aby sme našli múdrosť srdca. ‑ Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? * Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. ‑ Hneď zrána nás naplň svojou milosťou * a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. ‑ Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, * za roky, keď sme okusovali nešťastie. ‑ Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom * a ich deťom tvoja nádhera. ‑ Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; * upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

Žalm 90

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, – povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“ – Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru. – Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. * Jeho pravda je štítom a pancierom, – nebudeš sa báť nočnej hrôzy, * ani šípu letiaceho vo dne, – ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie. – I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne. – Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. – Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. – Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, – lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. – Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň. – Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš. – Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. – Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. – Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

Sláva: I teraz: