Menu

A A A  | ☾ 

4. KATIZMA

1. KATIZMA2. KATIZMA3. KATIZMA4. KATIZMA5. KATIZMA6. KATIZMA7. KATIZMA8. KATIZMA9. KATIZMA10. KATIZMA11. KATIZMA12. KATIZMA13. KATIZMA14. KATIZMA15. KATIZMA16. KATIZMA17. KATIZMA18. KATIZMA19. KATIZMA20. KATIZMA

 ŽALMY 24-31

Žalm 24

tebe, Pane, dvíham svoju dušu, * tebe dôverujem, Bože môj: – Nech nie som zahanbený * a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. – Veď nik, čo dúfa v teba, * nebude zahanbený. – Ale nech sú zahanbení tí, * čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. – Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. – Veď ma vo svojej pravde * a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. – Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. – Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý. – Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. – Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. – Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, * čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. – Pre tvoje meno, Pane, * odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. – Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? * Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. – Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša * a jeho potomstvo bude dedičom zeme. – Pán bude dôverným priateľom tým, * čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. – Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, * veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. – Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, * lebo som sám a úbohý. – Uľav mi v úzkosti srdca * a vytrhni ma z mojich tiesní. – Pozri na moju pokoru a na moje trápenie * a odpusť mi všetky priestupky. – Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli * a nenávidia ma ukrutne. – Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; * nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. – Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, * veď sa pridŕžam teba. – Bože, vysloboď Izraela * zo všetkých jeho súžení.

Žalm 25

Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti * a v tebe mám nezlomnú dôveru. ‑ Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, * ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. ‑ Pred očami mám tvoju dobrotu * a konám podľa tvojej pravdy. ‑ Nevysedávam s daromníkmi * a s pokrytcami sa neschádzam. ‑ Nenávidím spoločnosť zlosynov * a s bezbožnými si nesadnem. ‑ V nevinnosti si ruky umývam * a kráčam okolo tvojho oltára, Pane, ‑ aby som ťa mohol verejne chváliť * a rozprávať o všetkých tvojich, skutkoch zázračných. ‑ Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, * a miesto, kde je stánok tvojej slávy. ‑ Nezatrať moju dušu s hriešnikmi * a môj život s ľuďmi krvilačnými. ‑ Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, * ich pravica je plná úplatkov. ‑ Ale ja kráčam v nevinnosti, * vykúp ma a buď mi milostivý. ‑ Moja noha stojí na rovnej ceste; * v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Žalm 26

Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť? – Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? – Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, * vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. – Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. * Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere. – O jedno prosím Pána a za tým túžim, * aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, – aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám. – A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, * ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. – A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, * čo ma obkľučujú. – V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, * budem spievať a hrať Pánovi. – Čuj, Pane, hlas môjho volania, * zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. – V srdci mi znejú tvoje slová: “Hľadajte moju tvár!” * Pane, ja hľadám tvoju tvár. – Neodvracaj svoju tvár odo mňa, * neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. – Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, * ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. – Hoci by ma opustili otec aj mať, * Pán sa ma predsa ujme. – Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, * lebo mám mnoho nepriateľov. – Nevydávaj ma zvoli utláčateľov, * veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. – Verím, že uvidím dobrodenia Pánove * v krajine žijúcich. – Očakávaj Pána a buď statočný; * srdce maj silné a drž sa Pána.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: teraz:

Žalm 27

Pane, k tebe volám; * Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, ‑ aby som sa pre tvoje mlčanie * nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. ‑ Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe * a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. ‑ Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi * alebo s tými, čo páchajú zlo, ‑ čo blížnym hovoria o pokoji, * ale ich srdce je plné zloby. ‑ Nadeľ im podľa ich skutkov * a podľa ničomnosti ich výmyslov. ‑ Odplať im podľa diela ich rúk, * odmeň ich podľa zásluhy. ‑ Pretože si nevšímajú skutky Pánove a dielo jeho rúk, * zničí ich a nepostaví už viac. ‑ Nech je velebený Pán, * že vyslyšal moju úpenlivú prosbu; ‑ Pán je moja pomoc a môj ochranca. * V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; * zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. ‑ Pán je sila svojho ľudu * a útočište spásy pre svojho pomazaného. ‑ Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov * a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Žalm 28

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, * vzdávajte Pánovi slávu a moc. – Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, * v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. – Hlas Pánov nad vodami; * zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami! – Hlas Pánov taký mohutný! * Hlas Pánov taký veľkolepý! – Hlas Pánov láme cédre * aj libanonské cédre láme Pán. – Libanon rozkýva do tanca ako teliatko * a Sarion ako byvolča. – Hlas Pánov metá blesky ohnivé, * hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš. – Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. * A v jeho chráme všetci volajú: Sláva! – Pán tróni nad záplavami vôd, * Pán bude tróniť ako večný kráľ. – Pán dá silu svojmu ľudu, * Pán požehná svoj ľud pokojom.

Žalm 29

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil * a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. ‑ Pane, Bože môj, * k tebe som volal a ty si ma uzdravil. ‑ Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, * navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. ‑ Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, * vzdávajte vďaky jeho menu svätému. ‑ Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, * ale celý život jeho láskavosť. ‑ Podvečer je nám hosťom plač * a radosť nad ránom. ‑ Keď som bol v bezpečí, povedal som si: * “Už nikdy sa nezakolíšem:” ‑ Pane, vo svojej priazni si ma obdaril * mocou a cťou. ‑ Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, * hneď sa ma zmocnil strach. ‑ K tebe, Pane, volám, * svojho Boha prosím o milosť. ‑ Aký úžitok by bol z mojej krvi, * keby som v zemi skazu vzal? ‑ A či ťa prach môže velebiť * alebo hlásať tvoju vernosť? ‑ Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou; * Pane, buď mi na pomoci. ‑ Môj nárek si obrátil na tanec, * roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, ‑ aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. * Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: teraz:

Žalm 30

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; * vysloboď ma, veď si spravodlivý. – Nakloň ku mne svoj sluch, * ponáhľaj sa a zachráň ma. – Buď mi skalou útočišťa, * opevneným hradom mojej spásy. – Veď ty si moja sila a moje útočište, * pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. – Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, * lebo ty si moja sila. – Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; * ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. – Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly; * ale ja dúfam v Pána. – Plesám a teším sa, že si milosrdný, * lebo si zhliadol na moju poníženosť. – Spoznal si tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa: * moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. – Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; * od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. – Život sa mi v strastiach míňa * a roky v nárekoch. – Biedny som a slabnem * a chradnú mi kosti. – Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, * susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. – Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. * Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, som sťa odhodená nádoba. – Veru čujem, ako ma mnohí hania: * hrôza zo všetkých strán. – Spolčujú sa proti mne * a radia sa o tom, ako ma zabiť. – Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: * „Ty si môj Boh, V tvojich rukách je môj osud.“ – Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov * a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom * a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. – Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba; * nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí. – Nech onemejú pery úlisné, * ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti v pýche a v pohŕdaní. – Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, * a vyhradil si ju bohabojným. – Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, * pred zrakom ľudí. – Záclonou svojej tváre ich kryješ * pred zúrivosťou ľudu. – V stánku ich chrániš * pred svárlivými jazykmi. – Pane, buď zvelebený, * že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. – Už som si v strachu hovoril: * „Odvrhnutý som spred tvojich očí.“ – No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, * keď som volal k tebe. – Milujte Pána, * všetci jeho svätí. – Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, * čo si počínajú pyšne. – Vzmužte sa a majte srdce statočné, * vy všetci, čo dúfate v Pána.

Žalm 31

Blažený, komu sa odpustila neprávosť * a je oslobodený od hriechu. ‑ Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta * a v ktorého mysli niet podvodu. ‑ Pretože som mlčal, chradli mi kosti * a celý deň som nariekal. ‑ Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka * a ako v letných páľavách vysychala mi sila. ‑ Vyznal som sa ti zo svojho hriechu * a nezatajil som svoj priestupok. ‑ Povedal som si: “Vyznám Pánovi svoju neprávosť.” * A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. ‑ Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. * A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. ‑ Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením * zahrnieš ma radosťou zo spásy. ‑ Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; * poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. ‑ Nebuďte ako žrebce či mulice, * ktoré nemajú rozum. ‑ Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, * nepodídu k tebe. ‑ Bezbožného stíhajú mnohé strasti; * no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. ‑ Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, * jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Sláva: I teraz: